با سلام
گیرنده دیجیتال
مدل stb963t2 خریداری کرده ایم بعد از گذشت نیم یا یک ساعت اتوماتیک خاموش میشود
وبا کنترل باید روشنش کنیم.و مشکل دیگر کانال ها از روی نظم خودشون
مرتب خارج میشوند
لطفا جواب را به ایمیلم ارسال کنین