سلام ی مدار رگولاتور ولتاژو کم و زیاد می کنم فقط تو سی درجه (ی قسمت ولوم) مقاومت متغیر کم و زیاد میشه میخام ولتاژ تو کل ولوم تغییر داشته باشه ن قسمتی از ولوم