با درود خدمت اساتید محترم
دیود rl207 چه فرقی با بقیه دیودها دارد و کاربردش در کداِم وسایل الکتریکی میباشد
با سپاس