سلام
میگن جای نرید مسافرت نرید و.....
ولی چرا ما حرکت قطار داریم تازه تخفیف هم داریم تازه ظرفیت پرهم داریم تازه حراجستون هم داریم ماهی شب عید هم داریم کنار خیابان هم ماهی خوراکی میفروشن و.... مردم دوستان عزیزان مواظب خودتون باشید مواظب باشید ناقل نشوید هر کرونایی ممکنه همه اطرافیان خودش را مریض کنه بزارید این زنجیره قطع بشه .
دولت بفکر مانیست فکر میکنه جون مردم بازی سیاسی هست الان هم میگن ما به قرنطینه اعتقاد نداریم -جالبه نه !