سلام دوستان خسته نباشید
من فرستنده اف امی که پایین میبینید رو ساختم اما خروجی اون صدای پایینی داره بطوریکه وقتی اونو به یه mp3 player وصل میکنم و صداش رو تا اخر بلند می کنم توی رادیو صدای ضعیفی از اون می شنوم اما صدای خشخش
هم نمیاد
مشکلش چی میتونه باشه؟