سلام کاربرد تقویت کننده A2 در نوسان ساز مثلثی شکل زیر چی هست ؟ تقویت کننده A1 که قلب و مدار وعامل تشکیل موج مثلثی هست اما A2 رو نمیدونم چیه ؟