سلام چرا در بعضی کاربردهای آپ امپ مانند مقایسه کننده های ولتاژ گفته می شود که آپ امپ باید از پایداری dc بالایی برخوردار باشد؟