روی ضبط ماشینم نوشته 4×45w
برای دوتا از خروجی هاش یه جفت باند گرفتم ک نوشته
max input 5 w
rated input 3w
امپدانس هم 4 اهم
بااین اطلاعات میتونم مثلا دوتا بلند گو را به یکی از خروجی ها موازی کنم ؟؟


توی این اطلاعاتها موندم
rms
pmpo
rated
max
تفاوتشون چیه