دوستان، من یه رطوبت سنج سان وارد دارم، ظاهرا سنسورش خراب شده و همیشه 99 درصد نشون میده، سنسورش هیچ اسم و رسمی هم نداره. عکسش رو فرستادم، کسی میتونه راهنمایی کنه که با چه سنسوری میتونم جایگزین کنم؟ ممنون