سلام خدمت اهالی متخصص و تبریک سال نویک مشکل داشتم در یک تلوزیون قدیمی خواستم راهنما ییم کنین.و اما مشکل بندهیک دستگاه تلوزیون گراندیک قدیمی دوتا مشکل داره اول اینکه یکم طول میکشه تا روشن بشه ، یعنی روشن میشه صفحه پر از نویزه به صورتی که فقط صدا مشخصه و نه تصویر بعد از چند لحظه اوکی میشه معمولا حدود یک دقیقه طول میکشه تا گرم بشه ، و یکمم صدای وزه میده که بعد گرم شدن درست میشه، البته جوابشو توی یه پست دیگه یافتم ولی اگر نکته دیگه هست بگین نقشه هم داشتین یا تصویر ممنون میشم بدینمشکل دوم اینکه تصویر تلوزیون روی نمایش تصاویر سفید حساسه و میپره و نویز بالایی در کلیه تصاویر داره که تصویرشو میفرستم واستون ونکته الحاقی اینکه در بعضی مواقع بعد از یکی دو ساعت خاموش میکنه خودش