میبخشید محلوولی هست که چسب سیلیکون رو نرم کنه ؟یعنیربشه قطعه حساسی که با سیلیکون چسبیده رو جدا کرد ؟
بسیار ممنون