سلام دوستان بنده یه درایور ۴۰ وات دارم ورودی برق شهر سه تا سوکت داره فاز و نول را به دوتاش وصل کردم کنتور پرید از کجا متوجه بشم فاز و نول را به کدومش وصل کنم