مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتدانشمند دانشگاه کلمبیا می*گوید لامپ*های ماوراء بنفش ویژه می*توانند ویروس کرونا را که در هوای بیمارستان*ها، مدارس و مراکز این چنینی پخش هستند، نابود کند.
دانشمندان در حال مطالعه نوع خاصی از نور ماوراء بنفش، معروف به نور دور UVC هستند که می*تواند میکروب و ویروس*ها را بدون نفوذ به پوست انسان نابود کند.
یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ نشان داد که از این طریق می*توان بیش از ۹۵٪ ویروس*ها مانند coronavirus را از بین برد؛ کرونا ویروس نوعی ویروس positive-sense single-stranded RNV virus، مشابه ویروس SARS و MERS است. تحقیقات انجام شده بر روی SARS نشان داد که این نوع ویروس نسبت به تابش نور UVC حساس است و هنگام قرار گرفتن در معرض تابش اشعه ماوراء بنفش قوی*تر از ۹۰ μW/cm۲ به میزان قابل توجهی ضعیف می*شود.

در حال حاضر چین و کره جنوبی از نور ماوراء بنفش برای تمیز کردن اتوبوس*ها و قطار*ها برای سرعت بخشیدن برای بازگشت به شرایط قبل و عادی استفاده می*کنند.


یک دانشمند در دانشگاه کلمبیا در نیویورک می*گوید: نوع خاصی از نور ممکن است راز کشتن ویروس کرونا باشد.


دیوید برنر، مدیر مرکز تحقیقات رادیولوژی این دانشگاه برای جلوگیری از شیوع بیماری*ها در مورد چگونگی استفاده از نور ماوراء بنفش که به نور UV معروف است، می*پردازد.


از نور ماوراء بنفش در بیمارستان*ها و مراکز پزشکی برای تمیز کردن اتاق*ها و تجهیزات استفاده می*شود، اما برای سلامتی انسان خطرناک است و می*تواند باعث سرطان پوست و بیماری*های چشمی شود.


اما یک نوع خاص از نور ماوراء بنفش به نام نور UVC وجود دارد که میکروب*ها را می*کشد، اما خطرناک نیست؛ این امر به این دلیل است که ویروس با یک غشای نازک پوشانده شده که به راحتی توسط اشعه UV جدا می*شود.

منبع: خبرگزاری فارس