سلام.من شبیه ساز nox رو نصب کردم.یه قسمتش توجهم رو جلب کرد.این که میشه IMEI و شماره تلفن داد.اگه IMEI یه گوشی خراب رو بدم و شماره ای که در حال کار نیست رو بدم کار می*کنه و میشه باهاش زنگ زد؟؟؟