سلام دوستان
لطفا اشکال مدار زیر رو میشه بگین، چون مدار رو میبندم ال ای دی دائم روشن است.
این مدار تایمر که بر اساس آی سی تایمر ۵۵۵ طراحی شده است دارای یک کلید است که با بسته شدن کلید ( لبه بالا رونده پالس بسته شدن کلید ) ، یعنی زمانی که کلید فشرده می شود ، فعل شده و خروجی Q فعال و HI می شود و به مدت زمانی مشخص فعال می ماند و پس از مدت مشخص خاموش می شود. در این مدار مدت روشن ماندن خروجی به مدت زمان فشرده شدن کلید بستگی ندارد و زمان روشن ماندن LED بوسیله پتانسیومتر RV1 قابل تنظیم است.

این مدار تایمر پس از فشرده شدن کلید تا زمانی که کلید رها نشود و مجددا فشرده نشود ریست نمی گردد. خازن C3 و مقاومت های R3 و R4 برای فعال شدن تایم با لبه پالس به کار میروند و اگر از مدار حذف شوند ، و کلید مستقیما به پایه ۴ متصل شود ، مدت زمان روشن ماندن خروجی برابر خواهد بود با زمان فشرده شدن کلید + زمان وقفه مشخص شده بوسیله ی RV1 و C2.

با اعمال تغییرات اندک در این مدار می توانید این مدار را به لبه پایین رونده پالس حساس کنید یعنی زمانی که کلید رها می شود.