سلام به همه
lcd تو کدویژن من یه مشکلی داره که اگه متغیر ها رو توی یه صفحه نشون ندیم،بجاش کاراکتر های عجیب نشون میده مثل کد زیر:
lcd_clear();
sprintf(h,"H:%3.1f%% T: %3.1fC ",k,j);
lcd_puts(h);
الان توی این حالت نشون میده چون همه رو توی یه سطر جا دادم
اما وقتی جا ندارم و بخوام از دستور lcd_gotoxy() استفاده کنم همون مشکل پیش میاد
به عبارتی کلا فقط میتونه با یه سطر درست کار کنه
کسی از این مشکل اطلاعی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ممنونم