سلام*و عرض ادب اساتید راهنمایی بفرمایید من میخوام با دبن ماژول یه منبع تغذیه بسازم و میخوام مولتی ترن های ۵۰۰ کیلویی روی برد رو با مولتی ترن ولوم دار ۱۰ دور عوض کنم* اما از هرجا پرسیدم همه گفتن* مولتی ترن ولوم دار ۱۰۰ کیلو اهم بیشتر پیدا نمیشا رلهنمایی بفرمایید چطوری میشه مولتی ترن های ۵۰۰ کیلویی را با مولابرترت ولوم دار عوض کنم ؟ اگر یه مقاومت معمولی ۴۰۰ کیلویی با ۲ سر ولوم دار سری کنم میشه یا خیر ؟ البته میتونم از ولوم های معمولی استفاده کنم اما میخوام اونو در اخرین مرحله اگر به جواب نرسیدم استفاده کنم ممنون میشم مثل همیشه راهنمایی بفرمایید