چطوری باید از ماژول hm-19 استفاده کنم؟ سوراخهای روی بورد نیمه هستند و فاصله سوراخها هم کمتر از اندازه استاندارد پین هدر است.
توی اینترنت نگاه کردم انگار یک بورد دیگه هست که hm-19 رویش سوار میشود. ولی اون بورد جهت خرید در فروشگاه نیست.
راهنمایی لطفا، چکار باید بکنم؟