سلام ی کد نوشتم دو تا loop داره میخام وقتی شرطای loop اول تموم شد
بره loop دوم از چه تابعی استقاده کنم؟