سلام دوستان کسی می*تونه راهنمایی کنه
چطور میتونم یک جریان DC را کنترل و پایه تغیرات در حد ۱+- و یا ۲ آمپر باشد.