سلام
میخواستم بدونم تو ماژول استارترrc522 چجوری میشه زمان فعال بودن رله را
از ۵ ثانیه به ۳۰ ثانیه تغییر داد در برنامه بسکام