با سلام
دوستان حداکثر دیوتی سایکل مجاز در اینورتر افزاینده پوش پول چقدر است؟ برای مدار 12 ولت به 220 ولت میخوام بدونم.
برای توپولوژی پل H چطور؟؟
ممنون