با سلام پاسخ پله و ضربه شکل مدار زیر رو باید با استفاده از پروتئوس رسم کنم . اگه میشه کمک کنین