با سلام و احترام
خطای storebit error در بسکام چگونه رفع کنیم ؟