سلام یه فن حلزونی براشسل دارم که بعد اتصال برق فقط یه لرزش کوچک داره و نمیچرخه.سنسور اثر حال تست میشه؟در ضمن یه جا خواندم این مدل فن ها به اتصال اشتباه مثبت منفی حساس هستند آیا واقعا اینجور هستش؟ چون احتمال اینکه این اتفاق افتاده باشه خیلی زیاده