ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوع: sim800 بسکام

 1. #1
  2009/12/19
  16
  1
  mzr

  sim800 بسکام

  سلام من یه برنامه با زبان بسکام خریدم که وقتی گرما بالاتر از رنج تعریف شده میره sms میده.توی توضیحاتش نوشته به 3 تا سیم کارت پیام میده اما فقط به یکی پیام میده چه جوری میشه کاری کرد که به سه تا سیم کارت پیام بده
  Data_sms:
  Var = 0 : Data_eram = "" : Code = ""
  Incr T2
  If T2 > 3 Then
  T2 = 0
  Gosub Meno
  End If
  If T2 = 1 Then
  Code = Tell1
  Waitms 10
  Var = Asc(code)
  If Var = 255 Or Code = "" Then Gosub Data_sms
  End If
  If T2 = 2 Then
  Code = Tell2
  Waitms 10
  Var = Asc(code)
  If Var = 255 Or Code = "" Then Gosub Data_sms
  End If
  If T2 = 3 Then
  Code = Tell3
  Waitms 10
  Var = Asc(code)
  If Var = 255 Or Code = "" Then Gosub Data_sms
  End If
  Var = 0 : T2 = 5
  Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; Code ; Chr(34)
  Wait 1
  Print Sms ; " SERVER ROOM" ; Chr(26)
  Gosub Data_sms
  Return
  '************************************************* ************ Sub [Status_Temp]
  Status_temp:
  Sms = ""
  If Error = 2 Then
  Sms = "Temp ERROR!!! / "
  End If
  Code = Fusing(temp , "#.#")
  Sms = Sms + "Temp : " + Code + " C"
  Waitms 20
  Gosub Data_sms
  Return
 2. #2
  2016/05/25
  873
  688

  پاسخ : sim800 بسکام

  کد خودتون و در یک تگ " #" که برای کد هست قرار بدید.تا متن کد تون جهت عوض نکنن.و جابجای اتفاق نیفته.
  در حالت کلی برا اینکه این کد و تحلیل کنی حداقلش باید 15دقیقه وقت گذاشت.15دقیقه وقت بارزشی است که یک کاربر در اینجا برای شما میذاره.شما هم برای وقت عزیان ارزش قایل شوید.بنابراین از شما میخوام که دوباره کدخودتون و در تگ کد قراربدید تا بهتر بشه دید.مطلب بعدی اینه که مقدار کد شما کامل نیست.صلا متغیر هایی که در داخلش اومده و یا توابعی که در بین کد تون فراخوانی شده ولی خد توابع نیست.بنابراین با این قطعه کدتون نمیشه به نتیجه رسید.
  ویرایش توسط Namvar14 : 2020/09/02 در ساعت 08:20
  eshop-hodhod.ir
 3. #3
  2009/12/19
  16
  1
  mzr

  پاسخ : sim800 بسکام

  سلام ببخشید بلد نبودم .کد برنامه رو هم کامل گذاشتم
  کد:
  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 8000000
  $hwstack = 128
  $swstack = 128
  $framesize = 128
  '************************************************************************** Baud
  $baud = 9600
  '************************************************************************ TIMER2
  Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
  Enable Interrupts
  Enable Ovf2
  On Ovf2 Clock
  Stop Timer2
  '*************************************************************************** ADC
  Config Adc = Single , Prescaler = Auto
  Start Adc
  Enable Adc
  '*************************************************************************** LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.0 , Db5 = Pind.7 , Db6 = Pind.6 , Db7 = Pind.5 , Rs = Pinb.1 , E = Pinb.2
  Config Lcd = 16 * 2
  Cursor Off
  Cls
  '***************************************************************** Config Output
  Config Portb.4 = Output                   'LED Temp Error
  Config Portb.5 = Output                   'LED Temp Normal
  Config Portc.2 = Output                   'RLY Temp Down
  Config Portc.3 = Output                   'RLY Temp Up
  '****************************************************************** Alias Output
  Rly_temp_down Alias Portc.2
  Rly_temp_up Alias Portc.3
  Led_temp_error Alias Portb.4
  Led_temp_normal Alias Portb.5
  Rly_temp_down = 0 : Rly_temp_up = 0 : Led_temp_error = 0 : Led_temp_normal = 0
  '****************************************************************** Config Input
  Config Pind.2 = Input                    'Pin Ring GSM
  '******************************************************************* Alias Input
  Ri Alias Pind.2
  '**************************************************************** Dim Var As ...
  Dim T As Byte
  Dim F0 As Byte
  Dim T2 As Byte
  Dim T3 As Byte
  Dim T7 As Byte
  Dim Show As Bit
  Dim Mic As Byte
  Dim Tik As Byte
  Dim Var As Byte
  Dim Din As Word
  Dim Error As Byte
  Dim Temp As Single
  Dim Time_lcd As Byte
  Dim Var_up As Single
  Dim Var_dn As Single
  Dim Sms As String * 200
  Dim Code As String * 20
  Dim T_dn As Eram Single
  Dim T_up As Eram Single
  Dim T_dn_flash As Single
  Dim T_up_flash As Single
  Dim Data_in As String * 1
  Dim Data_sd As String * 4
  Dim Str_var As String * 1
  Dim _string As String * 3
  Dim Var_eram As String * 4
  Dim Data_eram As String * 4
  Dim Tell1 As Eram String * 14
  Dim Tell2 As Eram String * 14
  Dim Tell3 As Eram String * 14
  Dim Code_charge As String * 30
  Dim Password As Eram String * 4
  Dim Var_epeam As Eram String * 4
  Code = Password
  Waitms 10
  Var_eram = Var_epeam
  Waitms 10
  If Code = Var_eram Then
  Code = "0000"
  Password = Code
  Waitms 10
  T_dn = 20
  Waitms 10
  T_up = 40
  Waitms 10
  End If
  T_dn_flash = T_dn
  Waitms 10
  T_up_flash = T_up
  Waitms 10
  Var_dn = T_dn_flash + 1
  If T_up_flash > 0 Then
  Var_up = T_up_flash - 1
  Else
  Var_up = T_up_flash
  End If
  Start Timer2
  '*******************************************************************************
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd " Please wait... "
  Locate 2 , 1
  Lcd "  Print AT  "
  Wait 2
  Print "AT"
  Wait 2
  Print "AT"
  Wait 2
  Print "AT"
  Wait 4
  Print "ATE0"
  Locate 2 , 1
  Lcd "  Print ATE0  "
  Wait 4
  Print "AT+CMGF=1"
  Locate 2 , 1
  Lcd "Print AT+CMGF=1 "
  Wait 4
  Print "AT+MORING=1"
  Locate 2 , 1
  Lcd " Print AT+MORING"
  Wait 2
  Print "AT+CSMP=17,167,0,0"
  Locate 2 , 1
  Lcd ">CSMP=17,167,0,0"
  Wait 2
  Gosub Meno
  '******************************************************************** Sub [Meno]
  Meno:
  Show = 0
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd " Please wait... "
  Locate 2 , 1
  Lcd "Setting up a SIM"
  Wait 10
  Print "AT+CMGD=4,4"
  Show = 1
  Do
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If Error = 1 Then
  Error = 2
  Gosub Status_temp
  End If
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If Ri = 0 Then
  Waitms 200
  If Ri = 1 Then Gosub Read_sms
  If Ri = 0 And Mic = 1 Then
  Wait 2
  Print "ATA"
  Wait 2
  Print "AT+CMIC=0,15"
  End If
  End If
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If T7 >= 129 And Mic = 1 Then
  T7 = 0 : Mic = 0
  Print "ATH"
  Wait 3
  Sms = "MIC [ OFF ]"
  Gosub Data_sms
  End If
  Loop
  Return
  '**************************************************************** Sub [Read_sms]
  Read_sms:
  Show = 0
  Wait 2
  Print "AT+CMGR=1"
  Sms = "" : Data_in = "" : T = 0 : T3 = 0 : F0 = 1
  Do
  Var = Inkey()
  Select Case Var
  Case 0:
  Case 13:
  Case 10:
  Case 34:
  Incr T
  If T = 8 Then F0 = 2
  Case Else
  Data_in = Chr(var)
  If Data_in = "O" And T = 8 Then Exit Do
  If Data_in = "o" And T = 8 Then Exit Do
  If F0 = 2 Then
  Sms = Sms + Chr(var)
  End If
  End Select
  If T3 >= 3 Then Exit Do
  Loop
  F0 = 0 : T = 0 : T3 = 0
  Data_sd = Mid(sms , 1 , 4)
  Waitms 20
  If Len(sms) = 8 Or Len(sms) = 19 Then
  If Data_sd = "temp" Or Data_sd = "Temp" Or Data_sd = "TEMP" Then Gosub Run
  If Data_sd = "mic1" Or Data_sd = "Mic1" Or Data_sd = "MIC1" Then Gosub Run
  _string = Mid(sms , 1 , 2)
  If _string = "dn" Or _string = "DN" Or _string = "Dn" Then Gosub Edit_temp
  If _string = "up" Or _string = "UP" Or _string = "Up" Then Gosub Edit_temp
  _string = Mid(sms , 1 , 3)
  If _string = "tel" Or _string = "Tel" Or _string = "TEL" Then Gosub Edit_tell
  End If
  If Data_sd = "pass" Or Data_sd = "Pass" Or Data_sd = "PASS" And Len(sms) = 12 Then Gosub Edit_password
  Gosub Meno
  Return
  '********************************************************* Sub [Verify_password]
  Verify_password:
  Show = 0
  Code = "" : Data_eram = ""
  Code = Mid(sms , 5 , 4)
  Data_eram = Password
  Waitms 10
  If Code = Data_eram Then
  Code = "OK" : Data_eram = ""
  End If
  Return
  '*********************************************************** Sub [Edit_password]
  Edit_password:
  Gosub Verify_password
  If Code = "OK" Then
  Code = Mid(sms , 9 , 4)
  Password = Code
  Waitms 10
  '''''''''''''''''''''''''Start Show LCD
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "OK>Edit Password"
  Locate 2 , 1
  Lcd "<electronics 98>"
  '''''''''''''''''''''''''END Show LCD
  Sms = "OK >>> New Password : " + Code
  Gosub Data_sms
  End If
  Gosub Meno
  Return
  '**************************************************************** Sub [Run_look]
  Run:
  Gosub Verify_password
  If Code = "OK" Then
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "OK>Verify SMS..."
  Locate 2 , 1
  Lcd "<electronics 98>"
  If Data_sd = "mic1" Or Data_sd = "Mic1" Or Data_sd = "MIC1" Then
  T7 = 0 : Mic = 1
  Sms = "MIC [ ON ] For [ 120 s ]"
  Gosub Data_sms
  End If
  If Data_sd = "temp" Or Data_sd = "Temp" Or Data_sd = "TEMP" Then
  Gosub Status_temp
  End If
  End If
  Gosub Meno
  Return
  '*************************************************************** Sub [Edit_tell]
  Edit_tell:
  Gosub Verify_password
  If Code = "OK" Then
  Code = Mid(sms , 9 , 11)
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "OK>Verify SMS..."
  Locate 2 , 1
  Lcd "<electronics 98>"
  If Data_sd = "tel1" Or Data_sd = "Tel1" Or Data_sd = "TEL1" Then
  Tell1 = Code
  Waitms 10
  Sms = "Phone [ 1 ] Number Saved : [ " + Code + " ]"
  Gosub Data_sms
  End If
  If Data_sd = "tel2" Or Data_sd = "Tel2" Or Data_sd = "TEL2" Then
  Tell2 = Code
  Waitms 10
  Sms = "Phone [ 2 ] Number Saved : [ " + Code + " ]"
  Gosub Data_sms
  End If
  If Data_sd = "tel3" Or Data_sd = "Tel3" Or Data_sd = "TEL3" Then
  Tell3 = Code
  Waitms 10
  Sms = "Phone [ 3 ] Number Saved : [ " + Code + " ]"
  Gosub Data_sms
  End If
  End If
  Gosub Meno
  Return
  '*************************************************************** Sub [Edit_temp]
  Edit_temp:
  Gosub Verify_password
  If Code = "OK" Then
  Code = Mid(sms , 3 , 2)
  Cls
  Locate 1 , 1
  Lcd "OK>Verify SMS..."
  Locate 2 , 1
  Lcd "<electronics 98>"
  '//////////////////////////////////////////////////////////Edit Temp Up
  If _string = "up" Or _string = "UP" Or _string = "Up" Then
  T_up_flash = Val(code)
  T_up = T_up_flash
  Waitms 10
  If T_up_flash > 0 Then
  Var_up = T_up_flash - 1
  Else
  Var_up = T_up_flash
  End If
  Sms = "OK >>> Temp Up : " + Str(t_up_flash) + " C "
  Gosub Data_sms
  End If
  '//////////////////////////////////////////////////////////Edit Temp Down
  If _string = "dn" Or _string = "DN" Or _string = "Dn" Then
  T_dn_flash = Val(code)
  T_dn = T_dn_flash
  Waitms 10
  Var_dn = T_dn_flash + 1
  Sms = "OK >>> Temp Down : " + Str(t_dn_flash) + " C "
  Gosub Data_sms
  End If
  End If
  Gosub Meno
  Return
  '**************************************************************** Sub [Data_sms]
  Data_sms:
  Var = 0 : Data_eram = "" : Code = ""
  Incr T2
  If T2 > 3 Then
  T2 = 0
  Gosub Meno
  End If
  If T2 = 1 Then
  Code = Tell1
  Waitms 10
  Var = Asc(code)
  If Var = 255 Or Code = "" Then Gosub Data_sms
  End If
  If T2 = 2 Then
  Code = Tell2
  Waitms 10
  Var = Asc(code)
  If Var = 255 Or Code = "" Then Gosub Data_sms
  End If
  If T2 = 3 Then
  Code = Tell3
  Waitms 10
  Var = Asc(code)
  If Var = 255 Or Code = "" Then Gosub Data_sms
  End If
  Var = 0 : T2 = 5
  Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; Code ; Chr(34)
  Wait 1
  Print Sms ; " / www.electronics98.com" ; Chr(26)
  Gosub Data_sms
  Return
  '************************************************************* Sub [Status_Temp]
  Status_temp:
  Sms = ""
  If Error = 2 Then
  Sms = "Temp ERROR!!! / "
  End If
  Code = Fusing(temp , "#.#")
  Sms = Sms + "Temp : " + Code + " C"
  Waitms 20
  Sms = Sms + " | Temp Down : " + Str(t_dn_flash) + " C"
  Waitms 20
  Sms = Sms + " | Temp up : " + Str(t_up_flash) + " C"
  Waitms 20
  Str_var = Str(rly_temp_down)
  Sms = Sms + " | Relay Temp Down : " + Str_var
  Waitms 20
  Str_var = Str(rly_temp_up)
  Sms = Sms + " | Relay Temp Up : " + Str_var
  Waitms 20
  Gosub Data_sms
  Return
  '******************************************************************* Sub [Clock]
  Clock:
  Incr Tik
  Din = Din + Getadc(1)
  If Tik >= 30 Then
  Din = Din / Tik
  Temp = Din / 2.04
  Tik = 0
  Gosub Clock_tik
  End If
  Return
  '*************************************************************** Sub [Clock_tik]
  Clock_tik:
  If Temp <= T_dn_flash Then
  Rly_temp_down = 1
  If Error = 0 Then Error = 1
  End If
  If Temp > Var_dn Then
  Rly_temp_down = 0
  End If
  If Temp >= T_up_flash Then
  Rly_temp_up = 1
  If Error = 0 Then Error = 1
  End If
  If Temp < Var_up Then
  Rly_temp_up = 0
  End If
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Status LEDs Temp
  If Temp > Var_dn And Temp < Var_up Then Error = 0
  If Error = 0 Then
  Led_temp_error = 0
  Toggle Led_temp_normal
  Else
  Led_temp_normal = 0
  Toggle Led_temp_error
  End If
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
  If F0 <> 0 And T3 < 20 Then Incr T3
  If F0 = 0 And T3 <> 0 Then T3 = 0
  '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' MIC
  If Mic = 1 And T7 < 130 Then
  Incr T7
  End If
  If Mic = 0 And T7 <> 0 Then
  T7 = 0
  End If
  ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Temperature Measurement
  Incr Time_lcd
  If Time_lcd > 4 Then Time_lcd = 1
  If Show = 1 Then
  Locate 1 , 1
  Lcd "        "
  Locate 1 , 1
  Lcd "> Temp : " ; Fusing(temp , "#.#") ; " c "
  If Time_lcd = 1 Or Time_lcd = 2 Then
  Locate 2 , 1
  Lcd "        "
  Locate 2 , 1
  Lcd "Temp Down:" ; Fusing(t_dn_flash , "#.#") ; " c "
  End If
  If Time_lcd = 3 Or Time_lcd = 4 Then
  Locate 2 , 1
  Lcd "        "
  Locate 2 , 1
  Lcd "Temp Up :" ; Fusing(t_up_flash , "#.#") ; " c "
  End If
  End If
  Return
  '------------------------------END PROGRAM--------------------------------------
  'Farhad Akbari
  'www.electronics98.com
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوعات مشابه

 1. سیم کارت sim800
  توسط FeriSali در انجمن ماژول های GPS - GSM - GPRS
  پاسخ: 22
  آخرين نوشته: 2020/01/03, 21:12
 2. a6/a7 یا sim800/900
  توسط an3023 در انجمن ماژول های GPS - GSM - GPRS
  پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 2018/02/26, 22:57
 3. ضبط صدا با SIM800
  توسط qwwe در انجمن ماژول های GPS - GSM - GPRS
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2017/11/28, 10:52
 4. SIM800
  توسط max400 در انجمن پروژه ها و مقالات تكميل شده AVR
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 2017/01/16, 13:51
 5. راه اندازی SIM800
  توسط SARA22_ELEC در انجمن میکروکنترلرهای AVR
  پاسخ: 12
  آخرين نوشته: 2017/01/10, 13:40

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •