یه گیرنده adsb اختصاصی flight radar 24 با یه آنتن امنی مخصوص خودش رو دارم ،اگه کسی خواست بهم خبر بده