سلام
ایا من می تونم از شیلد موتور l293d بجای شیلد موتور Dual VNH5019 Pololu استفاده کنم ؟
لطفا لطفا سریع پاسخ دهید