باسلام بر همگی دوستان
امکانش هس که چند تا سنسور دما رطوبت dht22 رو روی یک باس راه اندازی کرد.ممنون