سلام
از دوستان کسی پلاگین symbol wizard که در مجموعه Schematic symbol generation tool است را برای التیوم 16 را دارد؟