سلام . یه مدار توی پروتئوس کشیدم و بعضی از قطعاتSmdو بعضی dip هستن . میخوام قطعات smdرو به سمتی ببرم که پایه های قطعات dip لحیم میشن و اتو روترز رو که میزنم خودش سیم کشی کنه ولی برای برد یک طرفه اما هر کاری که میکنم سیم هارو ۲ طرفه میزنه لطفا جواب بدید بد جوری لنگم