سلام
تو دانشگاه یه درس داریم به نام اصول مهندسی برق
شما دوستان از چه منابعی برای این درس استفاده کردید؟