با سلام
علت متفاوت بودن آمپر دینام خودروها در چیست؟ مثلا یکی 70 آمپر است و دیگری 59؟
با تشکر