سلام دوستان یه مولتی متر سفارش دادم.محض اطمینان از صحته کارکردش بعده اینکه بدستم رسید باید تستش کنم. قسمته هرتز همون فرکانسو چطور باید تست کنم؟