سلام
میشه طبقه بندی لیبل دار مقادیر پالت ها ی خازن و مقاومتی در انبار رو برام ارسال کنید؟
ممنون