سلام دوستان فرمول ولتاژ dc خروجی رکتیفایر تمام موج با خازن صافی چیه ؟ (در حالت بدون بار)