سلام،هنگام وارد کردن فایل اتوکد بهeplan با خطای زیر مواجه میشم:
The file 'C:\Users\ADMIN\Desktop\VAD-96B.dwg' does not contain any graphical elements for the import
و فایل وارد eplan نمیشه!
ممنون میشم اگر کسی میدونه مشکل از کجاس راهنمایی کنه