با سلام و وقت بخیر من این ماژول راه اندازی کردم ، اما گاز مونواکسید کربن را تشخیص نمیده !! یعنی اومدم دودکش بخاری را درآوردم و در فاصله یک متری مدار و ماژول گذاشتم اما عکس العملی نشون نداد ، اما در حیاط آتش روشن کردم و دود زیاد درست کردم کامل دود زیاد را تشخیص داد این هم عکس ماژول