شاید خیلیآ*هاتون میدونید
واسم جالب بود ، خواستم گه گفته باشم

اگر اکانت Gmail دارید ، میتونید کاری کنید که مثل یه فایلآ*سیستم معمولی براتون کار کنه

اگر دبیان دارید بستهآ*ای هست بنام gmailfs
با نصبش کار تمومه !

برای mount کردن جیمیلتون بنویسید :
کد:
mount.gmailfs none /mnt -o username=gmailuser@gmail.com,password=gmailpass,fsname=zOlRRa


من یه دایرکتوری بنام gmailfs توی media درست کردم و اونجا مانت میکنیم

و معلومه که برای umount کردن باید بنویسم :
کد:
umount /media/gmailfs


gmailfs از عملیاتای مختلف کار با فایل مثل read, write, open, close, stat, symlink, link, unlink, truncate و rename پشتیبانی میآ*کنه

جالب اینحاست که با پایتون هم نوشته شده
باور نمیآ*کنید؟

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتبرای کسب اطلاعلات بیشتر به روزنامهآ*های کثیرالنتشار مراحعه نفرمایید !
به

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت

مراجعه بفرمایید

میتونید توی fstab همچین خطی اضافه کنید ، تا بصورت اتوماتیک موقع بوت مانت بشه :
کد:
none /mnt gmailfs noauto,username=gmailuser@gmail.com,password=gmailpass,fsname=zOlRRa


نمیآ*دونم ، اگرم دوست داشتید شاد باشید !