سلام
بدون مقدمه بگم. برای مثال یه مداری داریم دارای ندین کانال شبیه به هم. خب در قسمت شماتیک کار آسونه. یک کانال طراحی میشه بعد به تعداد مورد نیاز کپی. در نهایت شماره گذاری و ....
اما در بخش PCB من راه حلی پیدا نکردم که بشه مثلا یک کانال رو طراحیش رو کامل کرد و بقیه کانال ها یا یخش های مشابه راحت مثله طرح اولیه چیده بش
آیا اصلا راهی برای این قضیه وجود داره؟
ممنون میشم پاسخ بدن دوستان اهل فن