سلا م دوستان من ماژول فرستنده ASK DX-RF 315 رو تازگی خریدم شکلش با تصویر فروشگاه تفاوت داره و محل اتصال آنتن نداره- آنتن رو کجا وصل کنم؟