سلام دوستان.
یک برد دستگاه چینی هست که در آن میکروی ARM بصورت spi با یک ماژولی از خانواده RFM در ارتباطه.
برای شنود دیتای ارسالی و دریافتی بین این دو از لاجیک استفاده کردم ولی بقیشو نیاز به کمک دارم