به نام رب لایزال

سلام
در یک پروژه آزمایشگاهی (مقاله ای در این زمینه در انتها آمده است.) دنبال یک فوتودیود هستم. چجور فوتودیودی؟ مدلی اصلی بنظرم سخت یابه، سیلیکون هیدروژنه hydrogenated amorphous silicon (a-Si:H) p-doped/intrinsic/n-doped photodiode. از این صرفنظر میکنم، پیشنهاد جایگزین چی دارید؟
1-تجاری باشد، یعنی راحت قابل دسترس باشد.
2-سطح مقطع آشکارساز کوچک باشد. ترجیحا قطر/ضلع زیر یک میل
3-بیشینه طول موج آشکارسازی نزدیک به 470 نانومتر باشد.
4-اگر ماژول باشد بهتره.
5-هر چه حساستر بهتر
6-هرچه ارزانتر، بهتر
7-ترجیحا ولتاژهاش منطقی باشد. چه بهتر که با آردوینو بخواند.مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت