آيا برنامه اي كه روي windows xp pro اجرا مي شه روي win embedded هم مي تونه اجرا مي شه؟ممنون مي شم اگه جواب بديد.منتظرم