سلام
اين كتاب يك كتاب خوب و كامل در مورد GPS مي باشد.

Ahmed El-Rabbany, "Introduction to GPS"
Artech House Publishers | January 2002 | ISBN: 1580531830 | 196 pages | PDF | 2,3 MB

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت