جزوه الكترونيك3

دانشگاه علم و صنعت
استاد مربوطه: دكتر رحمتي

سر فصل ها:
مدل فركانس بالاي ترانزيستورها
مدل فركانس بالاي ترانزيستور هاي FET
پاسخ فركانسي سيستم هاي چند قطبي
پايداري و جبران سازي
نوسان سازهاي سينوسي
تقويت كننده هاي باند باريك
تقويت كننده هاي عملياتي

جزوه تايپ شده و داراي كيفيت عالي مي باشد.

لينك دانلود: http://download.eca.ir/?page_id=1164&did=649