سلام دوستان :43
کسی میدونه این ماژول

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت


تا چه ولتاژ ورودی رو تحمل میکنه؟
منطورم ولتاژیه که ac و دارای فرکانس هست و به پایه های مربوط به سیستم اندازه گیری ماژول وصل میشه نه ولتاژ تغذیه مدار