سلام به ECA ایی های عزیز، میخواستم بدونم چرا باوجود چشمک زدن LED سبز هنگام فشار دادن کنترل IR اما ماژول BT-201 هیچ عکس العملی نشان نمیدهد؟