دوستان سلام
فرستنده و گیرنده ی هدفون فیلیپس shc8595 با موج FM از 850 تا 860 MHz کار می کنه
رادیوهای FM معمولی حداکثر تا 108MHz دریافت می کنن
آیا میشه یک رادیوی ساده ی FM ساخت و یا رادیو FMهای رایج رو طوریکه دستکاری کرد تا
بتونن امواج این هدفون رو دریافت کنن؟