سلام
میخواستم بدونم راهی هست که توی برنامه بشه مدل و نوع میکرو رو تشخیص داد و طبق اون یه برنامه ای نوشت؟؟
میخواستم در این مورد یه تابع بنویسم که نوع میکرو رو تشخیص بده